Privacybeleid

PgbDossier is onderdeel van het Persoonlijk Zorgnetwerk (PZN BV, kvk 34217868. Hierna: PgbDossier). Omdat PgbDossier persoonsgegevens registreert nemen wij ons privacy-beleid erg serieus en willen dat u zich volledig beschermd voelt. Daarom hebben we er alles aan gedaan om uw identiteit en de gevoelige informatie die u ons toevertrouwt optimaal te beschermen. De persoonsgegevens die u invoert blijven uw eigendom en u kunt die altijd terugkrijgen of verwijderen. Heeft u vragen over het privacybeleid stuur dan een e-mail helpdesk@PgbDossier.nl.

Rechtsverhouding

De verwerking van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met toepasselijke Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doeleinden van de gegevensverwerking

PgbDossier levert online software om PGB-administraties en de planning van de zorg te beheren en alle bijbehorende functionaliteiten zoals te vinden is op https://www.PgbDossier.nl/rondleiding/ (hierna: software). In het kader van het correct functioneren van deze software verwerken wij zowel persoonsgegevens als niet persoonlijk identificeerbare data. We slaan persoonsgegevens op wanneer u zich aanmeldt voor onze software, gebruik maakt van onze software, contact met ons zoekt voor ondersteuning. Het invoeren van persoonsgegevens is niet verplicht maar de software is dan minder functioneel. Door zich aan te melden voor de software gefet u ons toestemming uw persoonsgegevens te verwerken.

Wij zijn altijd bezig om onze dienst te verbeteren en met dat doel slaan we naast persoonlijke gegevens ook geaggregeerde geanonimiseerde informatie op over onze gebruikers en het gebruik van onze dienst.

Door het gebruik van onze dienst is het ook mogelijk dat we via onze gebruikers persoonlijke informatie opslaan van derden. Dit is bijvoorbeeld het geval als u de gegevens van uw zorgverleners invoert. U maakt als afnemer van de dienst zelf de beslissing deze gegevens als dan niet in te voeren en u bent zelf verantwoordelijk voor de invoer van deze gegevens en de verplichtingen in het kader van de AVG. U dient ervoor te zorgen dat de personen waarvan u de gegevens invoert op de hoogte zijn van onze privacy statement en het doel en beveliging van de opslag van hun gegevens.

U heeft bij ons het recht, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), op inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens. Elk verzoek tot inzage, correctie of verwijdering zullen wij binnen 4 weken behandelen. U kunt uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens altijd weer intrekken.

Wij gebruiken uw gegevens niet langer dan strict noodzakelijk voor het leveren van onze software, tenzij wij op basis van een wettelijk grondslag gehouden zijn de gegevens langer te bewaren. Als u zich afmeldt zullen we alle persoonsgegevens verwijderen. De geaggregeerde geanonimiseerde informatie wordt langer bewaard voor statistische doeleinden.

Beveiliging

PgbDossier draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. We hosten onze software bij in Amsterdam en slaan de backups geëncrypt op bij Amazon in Ierland. PgbDossier en onze webhost maken gebruik van geavanceerde firewalls en het netwerkverkeer wordt constant in de gaten gehouden. Alle verbindingen naar de applicatie en apps zijn beveiligd met een SSL verbinding. Alle wachtwoorden worden bij ons veilig opgeslagen d.m.v.hashing algoritmes en zijn onleesbaar. Alle medewerkers van PgbDossier hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

Gegevensdeling met derden

PgbDossier zal uw gegevens nooit aan derden verstrekken zonder voorafgaande toestemming, tenzij we daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke bepaling. We kunnen wel (een deel van) uw gegevens verstrekken aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoer van de software. Indien PgbDossier een link plaatst naar een website van een derde partij is PgbDossier niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derde.

We behouden ons het recht voor (een deel van) uw gegevens te verstrekken in geval van eigendomsoverdracht van (een deel van) PZN B.V. of PgbDossier, bijvoorbeeld door een fusie of overname door een andere onderneming. We zullen ons inspannen, indien uw gegevens aan de verkrijgende onderneming worden verstrekt, u hiervan op de hoogte te stellen.

Cookies

PgbDossier gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op uw computer wordt geplaatst door het systeem van de website die u bezoekt. Een cookie bevat informatie over uw bezoek aan de website. Onze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

  • Het onthouden van sessies en gebruikersnamen

U kunt uw browser instellen zodat cookies worden geweigerd (uitleg Consumentenbond). Hierdoor zal het gebruik van onze dienst wel negatief beïnvloed kunnen worden.

Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Analytics en marketing cookies

Wij maken geen gebruik van Google Analytics of andere analytics of marketing producten.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks met ons niet uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie: mei 2018